Znalecká kancelář

kvalifikovaná kancelář pro znaleckou činnost
v oboru EKONOMIKA s rozsahem znaleckého oprávnění
pro ceny a odhady, oceňování majetku pro:

  • věci nemovité
  • věci movité, stroje a zařízení
  • nehmotný majetek
  • podnik
  • finanční majetek
  • způsob stanovení a stanovení převodních (zúčtovacích) cen mezi spojenými osobami (transferové ceny)

 


 
Rozhodnutí o zápisu a změnách k nahlédnutí: