Ocenění movitých věcí

Podklady pro ocenění movitých věcí, strojů a zařízení

Okruh administrativní Podklad Obsah
A.1 Odpovědné osoby odpovědné osoby za přípravu podkladů
A.2 Datum ocenění datum, ke kterému se oceňuje
Okruh účetní Podklad Obsah
U.1 Účetní osnova účetní osnova, popř. ta část, která se týká oceňovaného majetku
U.2 Účetní výkazy účetní závěrka k datu ocenění autorizovaná odpovědným zástupcem společnosti včetně obratové předvahy nebo poslední předcházející (pokud není uložena ve sbírce listin OR)
U.3 Sestava majetku účetní sestava majetku ke dni ocenění ve formátu XLS obsahující: č. účtu, Inv. č., název, datum pořízení, PCÚ, ZCÚ, PCD, ZCD, kód SKP nebo jiné zatřídění, účetní odpisovou sazbu nebo celkovou účetní životnost, údaje o technickém zhodnocení za poslední alespoň 3 roky (po jednotlivých létech). Označení položek majetku pořízených druhonákupem nebo zařazených po leasingu.
U.4 Životnosti majetku
  1. aktuální směrnice společnosti týkající se životností (běžné doby použitelnosti) příslušného majetku. V případě, že neexistuje – sdělit, že NENÍ
  2. individuální odhad zbytkové doby provozní doby použitelnosti (do vyřazení nebo nahrazení) pro jednotlié druhy majetku nebo jeho kategorie
Okruh majetkový Podklad Obsah
M.1 Nemovitý majetek
  1. u velkých strojů a zařízení – servisní dokumentace (k nahlédnutí), věcně obsah případného technického zhodnocení, obsah velkých nebo generálních oprav, plán oprav, označení provozně nepoužitelných položek
  2. dopravní technika – kopie technického průkazu, inv.č. v účetní sestavě, označení druhu vozidla, typ a výkon motoru, rok výroby, najeté km, významnější opravy
  3. zásoby – stav a specifikace zásob k datu ocenění, struktura zásob – vlastní odhad likvidity a obrátkovosti jednotlivých položek, označení nepoužitelných, nepotřebných zásob, účetní metoda ocenění zásob
M.2 Správce majetku osoba, která je schopná fyzicky určit položky nemovitého majetku podle účetního seznamu a podat o nich technické informace
Ostatní významné skutečnosti Podklad Obsah
O.1 Soudní spory vedené aktivní či pasivní soudní spory vč. očekávání finančních dopadů
O.2 Mimobilanční majetek účetně nevedený majetek