Kontakty

B.S.O. spol. s r.o.
znalecká kancelář

Strážní 1420/13
130 00 Praha 3

tel: +420 607 796 352
IČ 25109197
DIČ CZ25109197
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: 0130519329/0800
Výpis z obchodního rejstříku ke stažení ve formátu .pdf

 

Ing. Jiří Brejcha – jednatel
mobil: +420 602 387 724
email: brejcha@bso.cz

Ing. František Brejcha
mobil: +420 602 394 655
e-mail: frantisek.brejcha@bso.cz

Hana Drtílková
mobil: +420 724 033 168
e-mail: drtilkova@bso.cz

Ing. Radka Šípková
mobil: +420 776 239 138
e-mail: sipkova@bso.cz

Ing. Jitka Čočková
mobil: +420 723 203 531
e-mail: cockova@bso.cz

Ing. Petr Malina
mobil: +420 605 226 539
e-mail: malina@bso.cz

Ing. Jiří Brejcha

 • absolvent Stavební fakulty na ČVUT v Praze
 • zapsaný v seznamu znalců pro
  • obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitostí, oceňování podniku, nehmotného majetku, převodní (transferové) ceny
  • obor stavebnictví, odvětví stavby obytné
  • obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace movitého majetku, strojů a zařízení
 • absolvent čtyřsemestrálního postgraduálního studia technického znalectví a znalectví v oboru ekonomika (ceny a odhady, oceňování nemovitostí)
 • absolvent čtyřsemestrálního specializačního studia znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze, Institut oceňování majetku
 • absolvent specializačního studia zaměřeného na oceňování nehmotného majetku na Vysoké škole ekonomické v Praze Institut oceňování majetku
 • absolvent postgraduálního studia na Vysokém účetním technickém v Brně, ústav soudního inženýrství
 • držitel certifikátu odhadce majetku pro oceňování podniků č. 164/04 ze dne 1.12.2004 vydaného Společností pro certifikaci odhadců majetku o.p.s.
 • člen České komory odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců, Krakovská 583 / 9, 110 00 Praha
 • člen České komory autorizovaných inženýrů, členské číslo 0001640, Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2
 • německý jazyk slovem i písmem

Ing. František Brejcha

 • absolvent Mechanizační fakulty VŠZ v Praze
 • absolvent čtyřsemestrálního specializačního studia znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniku na VŠE v Praze, Institut oceňování majetku
 • anglický jazyk

Hana Drtílková

 • absolvent Střední průmyslové školy stavební v Praze
 • absolvent čtyřsemestrálního specializačního studia znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí na Vysoké škole ekonomické v Praze Institut oceňování majetku
 • držitel koncesní listiny evid.č. 310012-50773 ze dne 13.5.2002, předmět podnikání Oceňování majetku pro věci nemovité
 • držitel certifikátu odhadce majetku pro oceňování nemovitostí č. 168/05 ze dne 17.3.2005 vydaného Společností pro certifikaci odhadců majetku o.p.s.
 • člen České komory odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců, Krakovská 583 / 9, 110 00 Praha

Ing. Radka Šípková

 • absolventka Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (Obor Finance, Finance a oceňování podniku)
 • absolventka školení (oblasti – fúze a odštěpení pro pokročilé, transferové ceny, rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS atd.) pořádaných agenturami BOVA POLYGON s.r.o. a 1. VOX a.s.
 • anglický jazyk slovem i písmem, německý jazyk středně pokročilá úroveň

Ing. Jitka Čočková

 • absolventka Vysoké školy báňské v Ostravě
 • zapsaná v seznamu znalců pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace cenných papírů a podniku
 • absolventka čtyřsemestrálního specializačního studia znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování cenných papírů na Vysoké škole ekonomické v Praze, Institut oceňování majetku
 • absolventka čtyřsemestrálního specializačního studia znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze, Institut oceňování majetku
 • předsedkyně České znalecké komory, z.s.
 • ruský a německý jazyk slovem i písmem

Ing. Petr Malina

 • zapsaný v seznamu znalců pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitostí
 • absolvent postgraduálního studia na Vysokém účetním technickém v Brně, ústav soudního inženýrství