Kontakty

B.S.O. spol. s r.o.
znalecký ústav

Strážní 1420/13
130 00 Praha 3

tel/fax: +420 222 587 720
IČ 25109197
DIČ CZ25109197
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: 0130519329/0800
Výpis z obchodního rejstříku ke stažení ve formátu .pdf
Ing. Jiří Brejcha
mobil: +420 602 387 724
email: brejcha@bso.cz

Ing. František Brejcha
mobil: +420 602 394 655
e-mail: frantisek.brejcha@bso.cz

Hana Drtílková
mobil: +420 724 033 168
e-mail: drtilkova@bso.cz

Karel Pendl
mobil: +420 603 822 933
e-mail: pendl@bso.cz

Ing. Jiří Brejcha

 • absolvent Stavební fakulty na ČVUT v Praze
 • jmenovaný znalec v oboru:
 • absolvent čtyřsemestrálního postgraduálního studia technického znalectví a znalectví v oboru ekonomika (ceny a odhady, oceňování nemovitostí)
 • absolvent čtyřsemestrálního specializačního studia znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze, Institut oceňování majetku
 • absolvent specializačního studia zaměřeného na oceňování nehmotného majetku na Vysoké škole ekonomické v Praze Institut oceňování majetku
 • držitel certifikátu odhadce majetku pro oceňování podniků č. 164/04 ze dne 1.12.2004 vydaného Společností pro certifikaci odhadců majetku o.p.s.
 • člen České komory odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců, Krakovská 583 / 9, 110 00 Praha
 • člen České komory autorizovaných inženýrů, členské číslo 0001640, Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2
 • německý jazyk slovem i písmem

Ing. František Brejcha

 • absolvent Mechanizační fakulty VŠZ v Praze
 • absolvent čtyřsemestrálního specializačního studia znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniku na VŠE v Praze, Institut oceňování majetku
 • anglický jazyk

Hana Drtílková

 • absolvent Střední průmyslové školy stavební v Praze
 • absolvent čtyřsemestrálního specializačního studia znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí na Vysoké škole ekonomické v Praze Institut oceňování majetku
 • držitel koncesní listiny evid.č. 310012-50773 ze dne 13.5.2002, předmět podnikání Oceňování majetku pro věci nemovité
 • držitel certifikátu odhadce majetku pro oceňování nemovitostí č. 168/05 ze dne 17.3.2005 vydaného Společností pro certifikaci odhadců majetku o.p.s.
 • člen České komory odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců, Krakovská 583 / 9, 110 00 Praha

Karel Pendl

Ing. Richard Mrázek

 • jmenovaný soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací odhady nemovitostí a v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavební odvětví různá se specializací modernizace budov a měst.
 • jmenovací dekret v oboru ekonomika a stavebnictví